Είσοδος Επαγγελματία Υγείας

Δράσεις

Υπουργεία

23 Μαρτίου 2022: Παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

“NCP eHealth - Διασυνοριακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας”

Συνέδρια, Πανεπιστήμια & Εκθέσεις

Δεκέμβριος 2022: Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της υγείας, Προσυνεδριακό Φροντιστήριο «Οι Κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) για το Φάρμακο - Νέα Μοντέλα Κωδικοποίησης (IDMP, ePI)»

"Διασυνοριακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας - Η υγεία μου @ ΕΕ"

Σεπτέμβριος 2022: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

"​Παρουσίαση Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία στο κοινό"

Σεπτέμβριος 2022: IHE 2022 Connectathon - UNICOM Day

"​Cross-border e-health services eHDSI"

Ιούνιος 2022: ​HealthIT Conference

“Διασυνοριακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας eHDSI”

Ιούνιος 2022: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Business Analytics

"Εθνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας"

Δεκέμβριος 2021: Παννελήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

"​Πανδημία COVID-19: η επόμενη μέρα - Οι τρέχουσες δράσεις που υλοποιούνται από την ΗΔΙΚΑ"

Δεκέμβριος 2021: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MSc Ιατρικής Πληροφορικής, Μάθημα “Ιατρικές βάσεις δεδομένων και ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων”

"Εθνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας"

Ιούνιος 2021: HealthIT Conference

“eHealth DSI (ePrescription & Patient Summaries): Εξελίξεις“

Οκτώβριος 2020: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Business Analytics

“Εθνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας“

Ιούνιος 2020: HealthIT Conference

“Στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της ΗΔΙΚΑ”

Δεκέμβριος 2019: Greek ICT Forum

"Aπό την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην ηλεκτρονική υγεία"

Δεκέμβριος 2019: ΕΣΔΥ - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

“Διασυνοριακή Υγεία & Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση”

Ιανουάριος 2019

"Η συμβολή της ΗΔΙΚΑ στην ανάπτυξη και εξάπλωση της Ηλεκτρονικής Υγείας"

Φεβρουάριος 2018: HealthIT Conference

“Διασυνοριακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας“

Φεβρουάριος 2018: HealthIT Conference

"​Διασυνοριακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας στην ΕΕ - μια εισαγωγή"

Τύπος

Κοινωνικά Δίκτυα

Επικοινωνιακό Υλικό

10-12/5/2017 - eHealth week Malta

Ενημερωτικό φυλλάδιο