Είσοδος Επαγγελματία Υγείας

Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

Επαγγελματίες Υγείας

Ο ιατρός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα άντλησης του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού πολιτών συνεργαζόμενων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ο φαρμακοποιός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να εκτελεί συνταγές φαρμάκων πολιτών συνεργαζόμενων ​χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ενημερωθείτε για:

Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Οι Διασυνοριακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας είναι διαθέσιμες στους Επαγγελματίες Υγείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα μέσω της Διασυνοριακής Πύλης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας  ( National Contact Point for eHealth - NCPeH  Portal ) , στην οποία έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία εισόδου τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που αποκτούν μετά από διαδικασία πιστοποίησής τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ , με υποστήριξη μηχανισμού πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication - 2FA).

 Είσοδος Επαγγελματία Υγείας  Οδηγίες Χρήσης Ιατρού  Οδηγίες Χρήσης Φαρμακοποιού

Διασυνοριακή Πύλη - Φαρμακοποιός: Εκτέλεση Συνταγής