Είσοδος Επαγγελματία Υγείας

Ταυτοποίηση Ευρωπαίου Πολίτη

Ταυτοποιητικά Έγγραφα

Όταν ο Ευρωπαίος πολίτης επισκέπτεται κάποιον επαγγελματία υγείας στη χώρα προορισμού, χρειάζεται να αναφέρει το αναγνωριστικό ασθενή του και να επιδείξει το ταυτοποιητικό έγγραφο που οφείλει να φέρει μαζί του, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του και επομένως η χρήση των διασυνοριακών υπηρεσιών.

Ακολούθως αναφέρονται τα ταυτοποιητικά έγγραφα που οφείλει να φέρει ο Ευρωπαίος πολίτης κατά τη μετακίνησή του σε συνεργαζόμενη η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έλληνας πολίτης στο εξωτερικό

Το αναγνωριστικό ασθενή του Έλληνα πολίτη είναι ο ΑΜΚΑ (11 ψηφία), ενώ τα ταυτοποιητικά έγγραφα που δύναται να επιδεικνύει είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, τα οποία φέρουν τη φωτογραφία του.

Ταυτότητα παλαιού τύπου

Ταυτότητα νέου τύπου

Διαβατήριο

Ισπανός πολίτης στην Ελλάδα

Το αναγνωριστικό ασθενή του Ισπανού πολίτη διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή της χώρας από την οποία προέρχεται. Τα ταυτοποιητικά έγγραφα που δύναται να επιδείξει κατά την προσέλευσή του σε Έλληνα επαγγελματία υγείας και σχετικές οδηγίες παρουσιάζονται  εδώ .

Πολωνός πολίτης στην Ελλάδα

Το αναγνωριστικό ασθενή του Πολωνού πολίτη είναι ο εθνικός αριθμός ταυτότητας (11 ψηφία), ενώ τα ταυτοποιητικά έγγραφα που δύναται να επιδεικνύει είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, τα οποία φέρουν τη φωτογραφία του.